Viti në të cilin janë shpërngulur për në Ahiret Ebu Talibi dhe Hatixheja r.a. është quajtur viti

Viti në të cilin janë shpërngulur për në Ahiret Ebu Talibi dhe Hatixheja r.a. është quajtur viti

• Viti në të cilin janë shpërngulur për në Ahiret Ebu Talibi dhe Hatixheja r.a. është quajtur viti pikëllimit.