Sa Ramazan agjëroi Profeti alejhi selam?

Pyetje: ”Sa Ramazan agjëroi Profeti alejhi selam-?”

Përgjigje: ”Profeti alejhi selam i agjëroi nëntë Ramazana. Sepse, agjërimi i Ramazanit u bë obligim në muajin Shaban të vitit të dytë pas Hixhretit.”

Imam Jahja bin Sharaf en-Nevevi Burimi: Fetaua el-Imam, fq. 80