Këshilla të arta ..

November 24, 2019 BS 0

Këshilla të arta Dijetari i njohur Ibën Kajjim (Allahu e mëshiroftë) thotë:.. “Shpirtin nëse nuk e preokupon me të vërtetën, të preokupon me të kotën. […]