Disa mënyra për ta larguar shejtanin janë:

Disa mënyra për ta larguar shejtanin janë:

• Disa mënyra për ta larguar shejtanin dhe mbrojtjes nga ai janë: leximi i Ajetul-kursisë,leximi i sures EL Bekare, leximi i sureve Felek dhe Nas, këndimi i ezanit dhe leximi i Kur’anit,marrja e shpeshte e abdestit,lutjet e mengjesit dhe mbremjes, kerkim mbrojtja prej shejtani,permendja sa me shpesht e Allahut,permendja e emrit te Allahut kur hedhni mbeturina ne shporta,kontinjera apo edhe ujit te nxehte sepse mund ta lendosh shejtanit dhe ai te nga’cmon…Zoti na ruajt nga cdo e keqe… /B.ADEMI