4 librat e mëdhenj jane:

July 15, 2019 BS 0

4 librat e mëdhenj     – Tevrati – i zbriti Musait alejhi selam     – Zeburi – i zbriti Davudit alejhi selam     – Inxhili – i zbriti Isait alejhi selam     – Kur’ani – i zbriti Muhammedit alejih selam