[6] kushtet të Imanit

Tetor 21, 2019 BS 0

[6] kushtet të Imanit Besimi në Allahun një– Besimi në Melaiket (Engjujt) e Tij- Besimi në Librat e Ti- Besimi në Profetët e Tij-Besimi në […]

[6] kushtet të Imanit

Tetor 6, 2019 BS 0

[6] të Imanit Besimi në Allahun një Besimi në Melaiket (Engjujt) e Tij Besimi në Librat e Tij Besimi në Profetët e Tij Besimi në […]

[5] Kushtet e Islamit

Tetor 6, 2019 BS 0

[5] Kushtet e Islamit Shqiptimi i Shehadetit Falja e Namazit Dhënja e Zekatit Agjërimi i Ramazanit Shkuarja në Haxh kush ka mundësi